Fyrirvari

Vefsíða þessi er birt af Greiðsluveitunni til fróðleiks og upplýsinga. Með því að fara inn á síðuna samþykkir notandinn þá skilmála sem þar birtast hverju sinni. Greiðsluveitan áskilur sér rétt til að breyta þessum skilmálum án fyrirvara. Ef notandi getur ekki gengist undir þessa skilmála er hann vinsamlegast beðinn um að fara ekki inn á síðuna.

Upplýsingar þær sem birtast á vefsíðu þessari eru byggðar á heimildum sem Greiðsluveitan telur áreiðanlegar. Þrátt fyrir það getur Greiðsluveitan ekki ábyrgst að upplýsingarnar séu áreiðanlegar, nákvæmar eða tæmandi. Upplýsingar þær sem birtast á vefsíðu þessari eru ekki tæmandi upptalning á þeim tæknibúnaði, hugbúnaði eða færsluhirðingu sem aðilar geta nýtt sér.

Greiðsluveitan áskilur sér rétt til að leiðrétta hvers konar mistök og misfellur sem og að breyta eða uppfæra efni síðunnar án fyrirvara. Greiðsluveitan er ekki ábyrgt fyrir efni annarra vefsvæða sem á einn eða annan hátt tengist þessari vefsíðu eða vísað er til á vefsíðunni.

Greiðsluveitan tekur enga ábyrgð á upplýsingum sem veittar eru um búnað sem færsluhirðar eða seljendur á hug- og vélbúnaði bjóða til notkunar við móttöku og miðlun rafrænna kortaviðskipta.  Upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu þessari fela ekki í sér ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekins búnaðar og bera notendur vefsíðunnar einir ábyrgð á þeim ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefsíðu þessari.

Þær upplýsingar og tilkynningar sem birtar eru á vefsíðu þessari eru eingöngu til upplýsingaauka en ekki til annarra nota. Þar af leiðandi ber Greiðsluveitan hvorki ábyrgð vegna hvers kyns tjóns sem kann að hljótast af upplýsingum eða tilkynningum sem birtar eru á vefsíðu þessari, né vegna tjóns sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vefsíðu þessari.

Greiðsluveitan á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vefsíðu þessari, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Fjölgreiðslumiðlunar þarf til að endurbirta upplýsingar sem koma fram á vefsíðu þessari, dreifa þeim eða afrita þær.  Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, dreifa þeim eða afrita þær.

Við lestur vefsíðunnar skal hafa hliðsjón af þeim lagalega fyrirvara sem hér er fram settur.
Íslensk lög skulu gilda um ágreining sem rísa kann vegna vefsíðunnar, og íslenskir dómstólar um fjalla komi til málaferla.